کدینگ حسابداری

کدینگ حسابداری چیست؟

کدینگ حسابداری چیست؟

کدینگ حسابداری، سریع‌ترین پلی است که در دنیای مالی میان اعداد و ارقام کوچک و بزرگ ساخته شده تا یک هماهنگی و الگو در هر رویداد مالی ایجاد کند. این سحر و جادوی علم حسابداری، رویدادهای بی‌انتهای مالی را به کدگذاری‌های خاص تبدیل می‌کند تا هیچ کوچکترین اشتباهی به بی‌نظمی منجر نشود.
هدف از کدینگ حسابداری، بی‌نظمی را از بین ببرد و بدین ترتیب، عملیات مالی را سریع‌تر و دقیق‌تر انجام دهد. این اهداف ارزنده، به کارآمدی و گزارش‌دهی آسان‌تر برای حسابداران کمک می‌کند.
کدینگ حسابداری، هنری است که با خلاقیت در زمینه‌ی اعداد و کلمات می‌آفریند تا مالیات‌ها، درآمدها و هزینه‌ها را در جعبه‌های جادویی قرار دهد. این هنر، دستیار مالی کسب‌وکارهاست تا همه جزئیات مالی را به یک زبان ساده ترجمه کند و راهی برای مسیریابی بهتر در دنیای پیچیده حسابداری به ارمغان بیاورد.

در انتها، این کار که توسط حسابداران ماهر و کارآزموده اجرا می‌شود تا رویدادهای مالی، در طیف رنگی از اعداد و کد‌ها، به هارمونی تبدیل شوند و تنظیم‌های هماهنگی مالی به نمایش درآید.

بیشتر بخوانید: خدمات مالیاتی

انواع کدینگ حسابداری

انواع کدینگ حسابداری بصورت موارد زیر دسته بندی می شوند

 • کدینگ حسابداری بازرگانی
 • کدینگ حسابداری تولیدی
 • کدینگ حسابداری خدماتی
 • کدینگ حسابداری پیمانکاری

کدینگ حسابداری چیست؟

کدینگ حسابداری چیست-هدف از کدینگ حسابداری چیست؟

هدف از کدینگ حسابداری چیست؟

کدینگ حسابداری هدفی مهم در حسابداری هر کسب و کار دارد و با اهداف زیر انجام می‌شود:

 • استانداردسازی عملیات مالی و یکپارچه‌سازی آن بر اساس یک الگوی مشخص.
 • افزایش سرعت و دقت در انجام عملیات مالی و کاهش خطای انسانی.
 • تسهیل گزارش‌دهی برای حسابداران تا اطلاعات مالی به صورت راحت‌تری قابل دسترسی باشد.

با کدینگ حسابداری، ارقام و اطلاعات مالی به زبانی خاص تبدیل می‌شوند که برای حسابداران، مدیران و سایر افراد مرتبط با کسب‌وکار قابل فهم و قابل مقایسه باشد. این فرآیند باعث بهبود فرآیندهای مالی شده و در نهایت، به بهبود عملکرد و تصمیم‌گیری‌های بهتر برای کسب‌وکار کمک می‌کند.

استفاده از کدینگ حسابداری همچنین باعث کاهش خطای انسانی و افزایش دقت در انجام عملیات مالی می‌شود. با استفاده از الگوهای مشخص و کدگذاری مناسب، احتمال بروز اشتباهات در ثبت اطلاعات کاهش می‌یابد و اطلاعات دقیق‌تری در اختیار داریم.

یکی دیگر از مزایای کدینگ حسابداری این است که باعث تسهیل گزارش‌دهی برای حسابداران می‌شود. حسابداران می‌توانند با استفاده از کدینگ مشخص، گزارش‌های مالی را به سادگی و به صورت دقیق تهیه کنند و به اطلاعات کامل‌تری دسترسی داشته باشند.

به این ترتیب، کدینگ حسابداری به عنوان یک ابزار قدرتمند در دسته‌بندی و گزارش‌دهی اطلاعات مالی، نقش بسیار مهمی در مدیریت مالی و ارتقای عملکرد کسب‌وکارها ایفا می‌کند.

مراحل کدینگ حسابداری
مراحل کدینگ حسابداری-انواع کدینگ حسابداری

مراحل کدینگ حسابداری:

مرحله اول کدینگ

در این مرحله از کدینگ، ابتدا گروه‌های مختلف حساب‌ها تعیین می‌شود و به هر گروه یک عدد اختصاص داده می‌شود که در زیر آن‌ها را مشاهده می‌کنید.

کد حساب گروه حساب

 1. دارایی‌های جاری
 2. دارایی‌های غیر جاری
 3. بدهی‌های جاری
 4. بدهی‌های بلندمدت
 5. حقوق صاحبان سهام
 6. درآمدها
 7. های تمام شده کالاهای فروخته شده و خدمات ارائه شده
 8. هزینه‌ها
 9. سایر حساب‌ها

مرحله دوم کدینگ

در بخش دوم کدینگ، حساب‌های موجود در گروه‌های مرحله قبلی ریزشده و به حساب‌های کل تبدیل می‌شوند. به هر یک از حساب‌های کل گروه‌های مرحله قبل، یک کد دیگر اختصاص داده می‌شود. به عنوان مثال، موجودی نقد اولین حساب کل از گروه دارایی‌های جاری است. بنابراین می‌توان به آن کد 101 داد که در آن 1 به معنای دارایی‌های جاری و 01 به معنای موجودی نقد است. با توجه به اینکه ممکن است تعداد حساب‌های کل هر گروه بیش از 10 قلم باشد، از یک کد دو رقمی مانند (01) استفاده می‌شود.

کد گروهگروه حسابکد حساب کلنام حساب کل
1دارایی های جاری101موجودی نقد و بانک
102سرمایه گذاری کوتاه مدت
103حسابها و اسناد دریافتنی تجاری
104سایر حساب ها و اسناد دریافتنی
105موجودی مواد و کالا
106سفارشات و پیش پرداختها
107سپرذه هایمان نزد دیگران

دارایی‌های نامشهود، چهارمین حساب از گروه دارایی‌های غیر جاری است. بنابراین، به این حساب کد 204 اختصاص داده می‌شود. در این کد، عدد 2 به معنای دارایی‌های غیر جاری و عدد 04 به معنای چهارمین حساب از گروه دارایی‌های غیر جاری قرار می‌گیرد.

لطفاً توجه داشته باشید که برای سایر دارایی‌های موجود در گروه دارایی‌های غیر جاری، کد 299 استثنا است و اختصاص داده شده است.

سود سهام پرداختنی پنجمین حساب کل از گروه بدهی‌های جاری می‌باشد. بنابراین، کد این حساب 305 می‌باشد. در این کد، عدد 3 به معنای گروه بدهی‌های جاری و عدد 05 به معنای پنجمین حساب این گروه قرار داده می‌شود.

کد گروهگروه حسابکد حساب کلنام حساب کل
3بدهی های جاری301حسابها و اسناد پرداختنی تجاری
302سایر حساب ها و اسناد پرداختنی
303ذخیره مالیات
304سود سهام پرداختنی
305سپرده های پرداختنی
306سفارشات و پیش پرداختها
307اعتبارات مالی دریافتنی کوتاه مدت
308ذخایر

گروه حساب بدهی های بلند مدت:

کد گروهگروه حسابکد حساب کلنام حساب کل
4بدهی های بلند مدت (غیرجاری)401حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت
402سایر حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت
403اعتبارات مالی دریافتنی بلند مدت
404ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
405درآمدهای انتقالی به دوره‌های آتی

گروه حساب حقوق صاحبان سهام:

کد گروهگروه حسابکد حساب کلنام حساب کل
5حقوق صاحبان سهام501سرمایه پرداخت شده
502اندوخته قانونی
503سایر اندوخته ها
504مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود
505سود (زیان) انباشته

گروه حساب درآمد ها:

کد گروهگروه حسابکد حساب کلنام حساب کل
6درآمدها601فروش
602درآمد حاصل از ارائه خدمات
603سایر درآمدهای عملیاتی
604سایر درآمدهای غیر عملیاتی

گروه حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته:

کد گروهگروه حسابکد حساب کلنام حساب کل
7بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده701بهای تمام شده کالای فروش رفته داخلی
702بهای تمام شده کالای فروش رفته خارجی
703بهای تمام شده خدمات ارائه شده

گروه حساب هزینه ها:

کد گروهگروه حسابکد حساب کلنام حساب کل
8هزینه ها801هزینه حقوق و دستمزد کارکنان غیر تولیدی
802هزینه های عملیاتی
803سایر هزینه های عملیاتی
804هزینه های مالی
805هزینه های غیر مالی

سایر حساب ها:

کد گروهگروه حسابکد حساب کلنام حساب کل
9سایر حسابها901حسابهای انتظامی
902طرف حسابهای انتظامی
903تراز افتتاحیه
904تراز اختتامیه

الآن که با کدینگ بخش دوم حسابداری آشنا شدید، به بخش سوم، یعنی کدینگ درختی حساب‌های کل می‌پردازیم.

مرحله سوم کدگذاری

در این مرحله، هر یک از حساب‌های کل را به اجزای آن تفکیک کرده و به هر کدام کدی اختصاص می‌دهیم. برای توضیح بهتر نحوه کدگذاری در این مرحله، چند مثال زیر را ارائه می‌دهیم. همراه ما باشید.

برای مثال، حساب “موجودی نزد بانک‌ها” که از گروه دارایی‌های جاری می‌باشد و به آن کد 101 اختصاص داده‌ایم، دارای هفت بخش است و بخش اول آن “موجودی نزد بانک‌ها” نام دارد و ممکن است ارزی یا ریالی باشد. بنابراین برای “موجودی نزد بانک‌ها” ریالی، کد 1010101 را انتخاب می‌کنیم. در این کد، عدد 101 به معنای “موجودی نقد و بانک” (متعلق به گروه دارایی‌های جاری 1) و 01 به معنای “حساب موجودی نزد بانک‌ها” (که زیرشاخه اول موجودی نقد و بانک می‌باشد) و 01 دوم به معنای “ریالی بودن موجودی نزد بانک‌ها” است. به همین ترتیب، با انتخاب کد 1010102، به معنای “حساب موجودی نزد بانک‌ها” که به صورت ارزی می‌باشد، عمل کدگذاری را انجام می‌دهیم.

اگر کمی گیج شده‌اید، نگران نباشید. کافی است چند نمونه دیگر را مشاهده کرده و اجزای کدها را با دقت مورد بررسی قرار دهید. ما از هر گروه حساب یک نمونه مثال ارائه داده‌ایم تا شما با مرحله سوم کدینگ بیشتر آشنا شوید.

بیشتر بخوانید: مالیات ارزش افزوده

گروه حساب دارایی های جاری:

از جمله زیر مجموعه های موجودی نقد و بانک، موجودی نزد تنخواه گردان است که برای رفع نیاز های کوچک روزانه و جاری شرکت به فردی که در همین راستا کار می کند، داده می شود.

گروه حساب دارایی های غیر جاری در کدینگ درختی:

کدگروه حسابمعین سطح اولماهیت
کدنام حساب
201دارایی های ثابت مشهود20101زمینبدهکار
20102ساختمانبدهکار
20103تاسیساتبدهکار
20104ماشین آلات و تجهیزاتبدهکار
20105ابزارآلاتبدهکار
20106وسائط نقلیهبدهکار
20107اثاثیه و منصوباتبدهکار
20108قالب هابدهکار
20109لوازم آزمایشگاهیبدهکار
20110دارایی های سرمایه‌ای موجود در انباربدهکار

گروه حساب بدهی های جاری :

کدحساب کلمعین سطح اولمعین سطح دومماهیت
کدنام حسابکدنام حساب
301حسابها و اسناد پرداختنی تجاری30101اسناد پرداختنی تجاریبستانکار
30102معلق خریدبستانکار
30103حساب های پرداختنی تجاری3010301ریالیبستانکار
3010302ارزیبستانکار

گروه حساب حقوق صاحبان سهام:

کدحساب کلمعین سطح اولماهیت
کدنام حساب
503سایر اندوخته ها50301اندوخته احتیاطیبستانکار
50302اندوخته توسعه و تکمیلبستانکار
50303اندوخته عمومیبستانکار
50304اندوخته جایگزین دارایی هابستانکار
50305سایر اندوخته هابستانکار

گروه حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته در مرحله 3:

کدحساب کلمعین سطح اولمعین سطح اولماهیت
کدنام حسابکدنام حساب
701بهای تمام شده کالای فروش رفته داخلی70101بهای تمام شده کالای فروش رفته داخلی درون گروهی7010101مواد مستقیمبدهکار
7010102دستمزد مستقیمبدهکار
7010103سرباربدهکار
70102بهای تمام شده کالای فروش رفته داخلی خارج از گروه7010201مواد مستقیمبدهکار
7010202دستمزد مستقیمبدهکار
7010203سرباربدهکار

گروه حساب هزینه ها در کدگذاری درختی:

کدحساب کلمعین سطح اولمعین سطح اولماهیت
کدنام حسابکدنام حساب
801هزینه حقوق و دستمزد کارکنان غیر تولیدی80101حقوق و دستمزد مستمر8010101حقوق پایهبدهکار
8010102اضافه کاری مستمربدهکار
8010103حق جذببدهکار
8010104فوق العاده مسکن و خوار و باربدهکار
8010105حق اولادبدهکار
8010106بن کارگریبدهکار
8010107سهم صندوق کارآموزیبدهکار
8010108بازخرید سنوات خدمت کارکنانبدهکار
8010109حق سرپرستیبدهکار
8010110حق سختی کاربدهکار
8010111ایاب و ذهاببدهکار
8010112رستورانبدهکار
8010113حق بدی آب و هوابدهکار
8010114حق تضمینبدهکار
8010115حق شیفت و شب کاریبدهکار
8010116حق نوبت کاریبدهکار
80102حقوق و دستمزد غیر مستمر8010201عیدیبدهکار
8010202پاداشبدهکار
8010203پاداش بهره وری تولیدبدهکار
8010204اضافه کاری غیر مستمربدهکار
8010205مرخصی استفاده نشدهبدهکار
8010206حق سفر مربوط به شغلبدهکار

همانطور که دیدید، هزینه حقوق و دستمزد از جمله مهمترین هزینه ها است و یکی از وظایف ساده اما حیاتی حسابداران می باشد. با پرداخت به موقع حقوق و دستمزد سطح بهره وری و کارایی شرکت بالا می رود و موجب ایجاد رابطه ای خوب بین مدیریت و کارکنان می شود. به علاوه، محاسبه درست و به موقع حقوق و دستمزد نیز می تواند به سرعت این فرایند بیافزاید.

بیشتر بخوانید: اظهارنامه مالیاتی

گروه سایر حساب ها در کدگذاری درختی:

کدحساب کلمعین سطح اولماهیت
کدنام حساب
901طرف حسابهای انتظامی90201طرف حسابهای انتظامی به نفع شرکتخنثی
90202طرف حسابهای انتظامی به عهده شرکتخنثی

کدگذاری سرفصل‌های معین (مرحله چهارم):

در مرحله‌ی نهایی کدگذاری حسابداری، به کدگذاری سرفصل‌های معین می‌پردازیم. در این بخش، سرفصل‌های معین به طور دقیق مورد بررسی قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، حساب “سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت” که از گروه دارایی‌های جاری می‌باشد، خود به دو بخش معین سطح یک (سپرده‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری در سهام، سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت) و معین سطح دو به ترتیب (سپرده‌های کوتاه‌مدت، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و سایر شرکت‌ها، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و سایر شرکت‌ها) قابل تقسیم است که در بخش قبل به آن پرداخته‌ایم.

بیشتر بخوانید: خدمات حسابداری

همچنین می‌توان به صورت دقیق‌تر به سطوح اطلاعاتی اشاره کرد؛ مانند نام شرکت در سطح اول، درصد سود یا نوع سهام در سطح دوم و درصد سود ممتاز در سطح سوم.

جمع بندی:

در این مقاله قصد داشتیم درباره یکی از مفاهیم اساسی در حوزه حسابداری، یعنی کدینگ حسابداری، توضیحاتی ارائه کنیم. کدینگ حسابداری یکی از مهم‌ترین اصول استفاده شده در سازمان‌ها و کسب و کارهای بزرگ است. وقتی که در فرآیندهای حسابداری با تعداد زیادی از رویدادهای مالی روبه‌رو هستیم و انواع مختلفی از آنها وجود دارد، استفاده از کدینگ حسابداری باعث بهبود نظم و سازماندهی در اطلاعات مالی می‌شود و از هرگونه بی‌نظمی و اشتباه در ثبت اطلاعات جلوگیری می‌کند.در صورتی که نیازمد به هرگونه خدمات حسابداری، و یا مشاوره مالی هستید میتوانید با کارشناسان باتجربه و خبره شرکت حسابداری حساب اندیش ایرانیان در تماس باشید.

فهرست مطالب
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *

درخواست خدمات و مشاوره

با مشاوره تخصصی فعالیت های مالی،مالیاتی و … خودتان را به ما بسپارید..

درخواست خدمات و مشاوره

اگر شما نیاز به دریافت مشاوره برای اهداف حسابداری ، مالی و مالیاتی خود دارید یا می‌خواهید با خدمات ما بیشتر آشنا شوید و یا استعلام قیمت درخواست کنید ، لطفا فرم زیر را پر کنید تا با شما در ارتباط باشیم. کارشناسان حساب اندیش ایرانیان در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.