متمم مالیاتی چیست و چه زمانی صادر می گردد؟

متمم مالیاتی چیست و چه زمانی صادر می گردد؟

مطابق با ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم مرور زمان مالیاتی ۵ سال است. سازمان امور مالیاتی در هر زمان تنها می تواند تا ۵ سال قبل از تاریخ جاری رو در صورت وجود شواهد جدید مورد بررسی قرار دهد. حال اگر در این مدت شواهدی دال بر کتمان درآمد شناسایی گردد و در محدوده مرور زمان مورد نظر باشد و اگر برگ تشخیص برای آن سال مور نظر صادر شده باشد، اداره امور مالیاتی می بایست در قالب برگ متمم مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم مربوطه بر اساس شواهد جدید اقدام نماید.

آیا تعیین مالیات متمم برای مودیانی که مبادرت به تکمیل فرم تعیین مالیات مقطوع برای عملکرد سال ۱۳۹۸ اقدام و برگ مالیات قطعی آن ها نیز صادر شده، امکان پذیر خواهد بود؟

امکان تعیین مالیات متمم برای ۲ گروه از ایندسته از مودیان به شرح زیر فراهم می باشد:

  1. مودیانی که شرایط دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع را نداشته اند ، مثلا ؛ دارای فروش بیشتر از ۹۹۰ میلیون تومان بوده اند ، در این حالت مودی مشمول محاسبه درآمد و مالیات متمم ( بدون اعمال معافیت پایه سالانه و متعاقب آن مشمول جریمه عدم تسلیم اظهارنامه) خواهد بود.
  2. مودیانی که میزان فروش خود را در فرم مالیات مقطوع تسلیمی مبلغی کمتر از میزان اطلاعات واصله و موجود در پایگاه های اطلاعاتی مودیان ابراز داشته اند. مثلا فروش ابرازی را ۲۰۰ میلیون تومان اعلام داشته حال انکه اطلاعیه واصله حکایت از فروش بیش از این مبلغ می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *