چگونگی بخشودگی جرائم مالیاتی

بازگشت به نوشته‌ها

چگونگی بخشودگی جرائم مالیاتی

پولی که طبق قانون توسط مردم یک جامعه به منظور تأمین مخارج عمومی به دولت پرداخت می‌شود «مالیات» نامیده می شود. هر گونه تلاش قانونی یا غیرقانونی یک شرکت یا شخص به منظور گریختن از پرداخت مالیات یا کمتر پرداخت نمودن آن، به هر شیوه که انجام شود، فرار مالیاتی گفته می‌شود. ازنظر قانون، جرم مالیاتی مرتکب شده و باید مجازات شود.

بخشودگی جرائم مالیاتی و چگونگی آندر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، هفت مصداق برای جرم مالیاتی تعیین شده است که بر اساس آن، اگر کسی این هفت اقدام را انجام دهد، مجرم مالیاتی محسوب می شود و طبق قانون مجازات خواهد شد. این هفت اقدام به صورت زیر می باشند:

  • تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آنها.
  • اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان کسب درآمد حاصل از آن.
  • ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم و امتناع از انجام تکالیف قانون مبنی بر ارسال اطلاعات مالی، موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام.
  • عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و اتصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواد قانونی تعیین شده.
  • تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقعیت.
  • خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای طی سه سال متوالی.
  • استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی.

شرکت حساب اندیش ایرانیان با بهره گیری از کادر متخصص، و با کمک بخشنامه های معتبر (که در زیر آمده است) شما را در دریافت بخشودگی مالیاتی یاری می رساند. با ما در ارتباط باشید :

021-88623163

021-88623164

ماده ۸ بخشنامه مورخ ۲۰/ ۳/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه و چگونگی بخشودگی جرایم مالیاتی

شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴، پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال می‌باشد. لیکن برای سال ۱۳۹۵ به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم، ارسال فهرست معاملات هر یک از سال‌های مذکور می‌باشد.

در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیرالذکر [ ۹۵ به بعد ] بنا به دلایل خارج از اختیار مؤدی با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی ارائه نگردیده باشد، بخشودگی جرایم یاد شده به شرط پرداخت مانده بدهی عملکرد سال مربوطه به ایشان تفویض می‌گردد. یعنی برای سنوات ۹۵ به بعد هم اگر مودی نتواند [ با تشخیص و قبول مدیر کل امور مالیاتی ] نسبت به ارسال فهرست معاملات اقدام نماید ، جرائم قابل بخشش مودی بخشوده خواهد شد البته با موافقت مدیرکل و با پرداخت بدهی مالیاتی اون سال .

بازگشت به نوشته‌ها