مراحل اعتراض به برگه تشخیص مالیاتی

بازگشت به نوشته‌ها

مراحل اعتراض به برگه تشخیص مالیاتی

در این مطلب قصد داریم نحوه اعتراض به برگه تشخیص مالیاتی را بررسی کنیم، ابتدا مالیات های ابزاری و قطعی را شناخته و سپس به ذکر مراحل خواهیم پرداخت. توجه به نکته ذیل بابت اعتراض به رای صادره ضروری است:

“بعد از رأی هیأت تجدید نظر، مودی 2ماه فرصت برای اعتراض به رأی صادره دارد و به شورای عالی مالیاتی مراجعه نماید. چنانچه مودی به رأی هیات بدوی معترض باشد باید مالیات ابرازی خود را که قبول دارد پرداخت نماید.”

مالیات ابرازی : نوعی پرداخت مالیات است که مودی در اظهارنامه تسلیمی خود آن را ابراز می کند، این نوع مالیات باید توسط مودی پرداخت شود و در غیر اینصورت اداره مالیاتی می تواند آن را از طریق واحد مالیاتی و یا در نهایت واحد اجرائیات، وصول نماید.

مالیات قطعی : در صورتیکه مودی مالیاتی ظرف مدت 30 روز از تاریخ دریافت برگه تشخیص، اعتراضی نسبت به برگه فوق نداشته باشد و یا زودتر از موعد نامه قبولی به واحد مالیاتی ارائه نماید، برگه قطعی مالیاتی صادر خواهد شد.

مراحل حل اختلاف مالیاتی :

 • ممیز کل (ماده 238 ق م م ) اولین مرجع حل اختلاف مالیاتی
 • هیات های حل اختلاف مالیاتی (بدوی/تجدید نظر)
 • شورای عالی مالیاتی ماده 251 ق م م
 • هیات حل اختلاف مالیاتی ماده 216 ق م م
 • هیات حل اختلاف 3 نفره ماده 251 مکرر

ماده 216 و 238 و 251 قانون مالیات های مستقیم در رابطه با اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات صادره می باشد:

مراحل اعتراض به برگ تشخیص مالیاتینحوه اعتراض مودی به مالیات صادره چگونه است؟

در ابتدا بایستی صاحبان مشاغل اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند.

پس از مدت زمان مشخصی برگه تشخیص مالیات برای شخص مورد نظر صادر می‌شود که فرد از آن تاریخ به بعد به مدت 30 روز می‌تواند اعتراض خود را با داشتن مدارک و مستندات کافی ارائه دهد. در صورت اعتراض مودی به مالیات تشخیصی، چند حالت قابل تصور بوده که ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم به آن اشاره کرده است. در برخی مواقع اعتراض ادامه دارد ولی گاهی در همان مراحل ابتدایی حل می‌شود.در ادامه سه ماده قانونی که در رابطه با شکایت مودی به مالیات صادره هست را مرور می کنیم:

برای مشاوره رایگان مالیاتی با ما تماس بگیرید : 09121794550

 

ماده 216 ق م م ( هیآت حل اختلاف مالیاتی)

هیآت فوق مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتهای قابل مطالبه وصول می باشد. این هیات، زمانی تشکیل میشود که مالیات مودی بدوی اطلاع یا درخواست وی قطعی و برای وصول به اداره وصول و اجرا ارسال شده باشد.

تبصره 1 : در مورد مالیات های مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاری شده، زمانی که هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رآی به بطلان اجراییه حسب مورد رسیدگی و دستور اقدام لازم صادر خواهد کرد.

تبصره 2 : در مورد مالیات های غیر مستقیم هر گاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست، مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیآت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. امکان طرح پرونده های مالیات بر ارزش افزوده در هیآت موضوع ماده 216 ق م م و با استناد به تبصره دوم آن ماده امکان پذیر نیست و صرفا در اشکال به نحوه قطعیت و مستند به تبصره یک ممکن خواهد بود.

حسابداری حساب اندیش ایرانیان

ماده 238 ق م م :

مودی می تواند تا 30 روز پس از دریافت برگه تشخیص مالیاتی اعتراض نماید، اعتراض باید بصورت کتبی و توسط خود مودی و یا وکیل قانونی و تام الاختیار وی صورت پذیرد.

1-از تاریخ 17/02/1401 فقط اعتراضاتی که بصورت آنلاین و از طریق سامانه مالیاتی ارسال شود رسیدگی می شود و اگر اعتراض مودی به صورت دستی، حضوری و مانند آن ارایه شود غیر قابل قبول خواهد بود و رسیدگی نخواهد شد.
2-گروه 238 باید ظرف 45 روز از تاریخ اعتراض مودی در سامانه مالیاتی نسبت به رسیدگی اقدام نمایند.
3-اگر مودی نسبت به نتیجه رسیدگی سکوت کنه پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ارسال خواهد شد.

ماده 239 ق م م :

چنانچه مودی در 30 روز زمان تعیین شده هیچ اعتراضی نسبت به برگه تشخیص مالیاتی نداشته باشد، مالیات مودی قطعی خواهد شد.

تبصره 1 ماده 203 و تبصره 1و2 ماده 208

چنانچه برگه تشخیص مالیاتی، ابلاغ قانونی شده باشد و مودی هیچ اقدامی برای رسیدگی به آن برگه نکرده باشد، قانون این اقدام را اعتراض به مالیات تعیین شده در نظر گرفته و به مودی تا 30 روز مهلت می دهد تا نسبت به ارائه کتبی اعتراض خود اقدام نماید.

ابلاغ قانونی یعنی چه؟

تمامی برگه های مالیاتی می بایست مستقیما بدست مودی مالیاتی برسد و برگه های دوم آن توسط مودی تأیید و امضاء شود، حال اگر به هر دلیلی این برگه ها مستقیم به دست مودی نرسد ( عدم حضور مودی در محل اصلی شرکت و یا تغییر آدرس و مطلع نکردن امور مالیاتی توسط ارسال روزنامه رسمی و یا نامه کتبی و عدم پیگیری کارها توسط مودی)، اداره مالیاتی مجبور است این امور را انجام دهد که به آن ها ابلاغ قانونی گفته می شود :

 • ارسال برگه ها توسط مأموران ابلاغ و تحویل آن به اشخاص دیگر که آنان هیچگونه حق امضاء و سمتی در شرکت ندارند
 • از طریق پست
 • رفتن مأمور ابلاغ به آدرسی که تغییر کرده
 • تماسهای مکرر به تلفن ثابت دفاتر شرکت هایی که کسی جوابگو نمی باشد.

 

ماده 244 ق م م ( هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی)

چنانچه مدارک ارائه شده به قدر کافی برای تعدیل مالیات مستند نباشد، هیات حل اختلاف مالیاتی مجبور به صدور حکم قطعی میباشد و مودی 20 روز فرصت اعتراض مجدد و ارجاع پرونده به هیأت تجدید نظر را دارد. تعداد افراد هیات حل اختلاف مالیاتی 3 نفر می باشد:

 • نماینده سازمان امور مالیاتی کشور
 • قاضی باز نشسته یا شاغل
 • نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و یا اتاق تعاون و یا اصناف

تبصره 5 ماده 247 ق م م

بر اساس لوایح و دفاعیه های مودی و اسناد و مدارک ، هیأت پس از بررسی حکم خود را اعلام می نماید و مودی تا یکماه پس از دریافت حکم فرصت اعتراض به شورای عالی مالیاتی ( ماده 251 ق م م ) را دارد.

تبصره 6 ماده 247 ق م م
اگر هیأت تجدید نظر شکایت مودی را نسبت به رأی هیأت بدوی رو کنه معادل 1% تفاوت مالیات موضوع رأی و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی بعنوان هزینه رسیدگی مطالبه می شود.

ماده 251 ق م م

اعتراض مودی و رفتن پرونده به این هیأت فقط در صورت ارائه وثیقه و یا مبلغی معادل با مبلغ مالیاتی تعیین شده امکان پذیر خواهد بود، این شورا موظف خواهد بود با جمع آوری اسناد و مدارک و تشریفات مالیاتی رای خود را نسبت به حکم صادره ابلاغ نماید، طبق ماده 256 ق م م این حکم با اکثریت آرا قابل قبول است، اما ثبت نظر مخالفین در ارائه آن ضرورت دارد. لازم به ذکر است تعداد اعضای شورای عالی مالیاتی 25 نفر می باشد که دارای حداقل مدرک کارشناسی حسابداری و یا حسابرسی و یا مدیریت مالی و یا اقتصاد می باشند، 15 نفر از این اعضاء جزو کارمندان رسمی وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشد که حداقل 6 سال سابقه کار در این اداره را دارند و با حکم مستقیم وزیر انتخاب خواهند شد.

ماده 251 مکرر

مالیاتهای قطعی که در مراجع دیگر قابل طرح نباشند و به ادعای مودی نسبت به غیر عادلانه بودن مالیات، تقاضای شکایت و تجدید نظر را داشته باشد، وزیر امور اقتصاد و دارایی میتواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از 3 نفر به انتخاب فرد جهت رسیدگی ارجاع نماید و برای تأیید حکم باید 2 نفر از 3 نفر موافق باشند.

شرایط و ویژگی های رسیدگی در هیات ماده 251 مکرر

 • موضوع و نوع اختلاف مالیاتی میتواند در برگیرنده مالیات های مستقیم و غیر مستقیم باشد.
 • مالیات باید به قطعیت رسیده باشد.
 • مودی باید دلایل کافی به غیر عادلانه بودن مالیات داشته باشد.
 • مستندات و اسناد و مدارک مودی باید کامل و کافی باشد.
 • قابلیت طرح در دیگر مراجع مالیاتی را نداشته باشد.
 • شکایت مودی فاقد محدودیت زمانی باشد.

قرار رسیدگی و یا اجرای قرار چیست؟
به اصطلاح قرار رسیدگی، اجرای قرار یا اجرای قرار کارشناسی نیز گفته می شود و این زمانی اتفاق می افتد که هیأت ماده 238 یا بدوی یا تجدید نظر یا شورای عالی مالیاتی یا هیأت 251 مکرر و یا دیوان عدالت اداری درخواست اثبات موردی از مرجع دیگری مثلا مأموران مالیاتی خواستار باشند.

 

بازگشت به نوشته‌ها