ماده 49 قانون مالیاتهای مستقیم – حق تمبر اسناد صادر شده

سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 49 قانون مالیاتهای مستقیم - حق تمبر اسناد صادر شده
ماده 49 قانون مالیاتهای مستقیم - حق تمبر اسناد صادر شده

ماده 49 قانون مالیاتهای مستقیم

در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (45 و 46 و 47 و 48) این قانون در ایران صادر شده باشد، صادر کنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می شود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت تأدیه می نمایند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور

درخواست خدمات و مشاوره

با مشاوره تخصصی فعالیت های مالی،مالیاتی و … خودتان را به ما بسپارید..

درخواست خدمات و مشاوره

اگر شما نیاز به دریافت مشاوره برای اهداف حسابداری ، مالی و مالیاتی خود دارید یا می‌خواهید با خدمات ما بیشتر آشنا شوید و یا استعلام قیمت درخواست کنید ، لطفا فرم زیر را پر کنید تا با شما در ارتباط باشیم. کارشناسان حساب اندیش ایرانیان در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.