ماده 47 قانون مالیاتهای مستقیم -حق تمبر قرارداد و اسنادی که ثبت نشوند

سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 47 قانون مالیاتهای مستقیم - قرارداد و اسنادی که ثبت نشوند
ماده 47 قانون مالیاتهای مستقیم - قرارداد و اسنادی که ثبت نشوند

ماده 47 قانون مالیاتهای مستقیم
از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تهد می شود، در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار (10،000) ریال حق تمبر اخذ می شود:

  • برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.
  • قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم های تهدآوری که بانکها به نام های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می رسانند.
  • قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری.
  • وکالت نامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می نمایند.
  • قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد می شود و طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را به عهده می گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می شود.
  • ضمانت نامه های صادره از طرف بانکها.
  • تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.
  • تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.

قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور

درخواست خدمات و مشاوره

با مشاوره تخصصی فعالیت های مالی،مالیاتی و … خودتان را به ما بسپارید..

درخواست خدمات و مشاوره

اگر شما نیاز به دریافت مشاوره برای اهداف حسابداری ، مالی و مالیاتی خود دارید یا می‌خواهید با خدمات ما بیشتر آشنا شوید و یا استعلام قیمت درخواست کنید ، لطفا فرم زیر را پر کنید تا با شما در ارتباط باشیم. کارشناسان حساب اندیش ایرانیان در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.