ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم – اوراق و مدارکی که حق تمبر اخذ می شود

سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم - اوراق و مدارکی که حق تمبر اخذ می شود
ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم - اوراق و مدارکی که حق تمبر اخذ می شود

ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم

از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می شود (به استثنای اوراق مذکور در موارد 45 و 48 این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل برنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار (5000) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (1000) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. مؤسسه های حمل و نقل، مسئول تنظیم دقیق برنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگهداری کنند.

تبصره – از اوراق و مدارک زیر شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می شود:

  • از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده هزار (10،000) ریال.
  • از هر گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار (50،000) ریال.
  • از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می شود مبلغ دویست هزار (200،000) ریال.
  • از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار (1000) ریال.
  • از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (1000) ریال.
  • از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (20،000) ریال.
  • از گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (50،000) ریال.
  • از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزکش تجربی مبلغ بیست هزار (20،000) ریال.
  • از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (100،000) ریال.
  • از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارت کارشناسی و سایر پروانه های کسب و کار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (100،000) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (50،000) ریال.

قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور

درخواست خدمات و مشاوره

با مشاوره تخصصی فعالیت های مالی،مالیاتی و … خودتان را به ما بسپارید..

درخواست خدمات و مشاوره

اگر شما نیاز به دریافت مشاوره برای اهداف حسابداری ، مالی و مالیاتی خود دارید یا می‌خواهید با خدمات ما بیشتر آشنا شوید و یا استعلام قیمت درخواست کنید ، لطفا فرم زیر را پر کنید تا با شما در ارتباط باشیم. کارشناسان حساب اندیش ایرانیان در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.