ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم – اشخاص مشمول پرداخت ماليات نیستند

سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم - اشخاص مشمول پرداخت ماليات نیستند
ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم - اشخاص مشمول پرداخت ماليات نیستند

ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم
اشخاص زير مشمول پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون نيستند:

  • وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي
  • دستگاه هايی كه بودجه آنها وسيله دولت تأمين ميشود.
  • شهرداري ها
  • بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرتامام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری.

تبصره 1 – شركتهايی كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسههاي مذكور در بندهاي فوق باشد، سهم درآمد يا سود آنها مشمول حكم اين ماده نخواهد بود. حكم اين تبصره مانع استفاده شركتهاي مزبور از معافيتهاي مقرر در اين قانون، حسب مورد، نيست.

تبصره 2 – درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي اقتصادي از قبيل فعاليتهاي صنعتي، معدني، تجاري، خدماتي و ساير فعاليتهاي توليدي براي اشخاص موضوع اين ماده، كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل ميشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده ( 105 ) اين قانونمشمول ماليات خواهد بود .

مسئولان اداره امور در اين گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مربوط طبق مقررات اين قانون خواهند بود. در غير اين صورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مؤدي مسؤوليت تضامني خواهند داشت.

تبصره 3 – حذف شد.

قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور

درخواست خدمات و مشاوره

با مشاوره تخصصی فعالیت های مالی،مالیاتی و … خودتان را به ما بسپارید..

درخواست خدمات و مشاوره

اگر شما نیاز به دریافت مشاوره برای اهداف حسابداری ، مالی و مالیاتی خود دارید یا می‌خواهید با خدمات ما بیشتر آشنا شوید و یا استعلام قیمت درخواست کنید ، لطفا فرم زیر را پر کنید تا با شما در ارتباط باشیم. کارشناسان حساب اندیش ایرانیان در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.