محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش

بازگشت به نوشته‌ها

محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش

ارزش افزوده به زبان ساده عبارت است از ارزشی که در هر مرحله از تولید بر یک کالا افزوده می شود. مثلا در فرایند تبدیل درخت به تخته و تخته به مبل و صندلی در هر مرحله بر قیمت کالای تولید شده افزوده می شود که به آن ارزش افزوده می گویند. به این ارزش اضافی ایجاد شده از درخت تا مبل و صندلی، «ارزش افزوده» گفته می‌شود.
مالیات بر ارزش افزوده نیز در واقع مالیاتی است که بر همین قیمت اضافه شده تعلق می گیرد. اما نکته مهم در این میان آن است که کالاها از زمانی که به شکل مجموعه ای از مواد خام هستند تا زمانی که به کالاهای مصرفی تبدیل شده و به دست مصرف کننده نهایی می رسند چندین مرحله را پشت سر می گذارند و در هر مرحله بر ارزش اقتصادی آنها افزوده می‏شود. مالیات بر ارزش افزوده نیز در تمامی مراحل بر اساس ما به التفاوت قیمت خرید و فروش محاسبه و دریافت می‏ شود. تولیدکنندگان نیز در هر مرحله مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده را به قیمت تمام شده کالا اضافه می کنند و آن را در نهایت از مصرف کننده نهایی اخذ می کنند.

محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش

بر اساس ماده 8 لایحه مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارضی که مودیان برای خرید کالا ها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی خود پرداخت می کنند به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات فروش آنها کسر می شود.به جهت ثبت مالیات بر ارزش افزوده در نرم افزارهای حسابداری لازم است که دو سر فصل با عناوین مالیات بر ارزش افزوده خرید (زیر گروه حساب های دریافتنی) و مالیات بر ارزش افزوده فروش (زیر گروه حساب های پرداختنی) ایجاد گردد.

  • چنان چه در دوره سه ماهه ای که بایستی مالیات بر ارزش افزوده توسط مودی به سازمان امور مالیاتی گزارش و پرداخت گردد، تنها خرید کرده اید و فروشی صورت نگرفته باشد، تمام مبلغی که بابت مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کرده اید قابل باز ستانی می باشد.
  • اگر در این دوره خریدی نکرده باشید و تنها فروش داشته باشید، تمامی مبلغ دریافت شده به عنوان مالیات بر ارزش افزوده فروش به عنوان بدهی شما به سازمان أمور مالیاتی لازم است که پرداخت شود.

 

مشاوره رایگان مالیاتی

نحوه ” محاسبه و اقدام ” مالیات بر ارزش افزوده در زمان خرید و فروش

🔸در هنگام فروش : خریدار علاوه بر بهای کالای خریداری شده، حاصلضرب نرخ مالیات بر ارزش افزوده را در بهای کالای فروخته شه از خریدار دریافت می‌نماید.

🔸در هنگام خرید : خریدار علاوه بر بهای کالای خریداری شده، حاصلضرب نرخ مالیات بر ارزش افزوده را در بهای آن کالا به فروشنده می‌پردازد. (اعتبار مالیاتی)

🔹 در پایان هر دوره مالیاتی : مودی مابه التفاوت مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در زمان خرید با مالیات اخذ شده در زمان فروش را بصورت دوره‎ای سه ماه یکبار به سازمان امور مالیاتی می‌پردازد.

 

منبع: سازمان امورمالیاتی

بازگشت به نوشته‌ها