طبقه بندی مودیان مالیاتی گروه 1 و 2 و 3

طبقه بندی مودیان مالیاتی گروه 1 و 2 و 3

مودی مالیاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی که در حوزه مالیاتی تشکیل پرونده داده و به دولت مالیات می پردازند، گفته می شود. به عبارت دیگر مودیان مالیاتی به اشخاصی اطلاق می گردد که بدهی مالیاتی بابت هرگونه فعالیت یا معاملات انجام شده متوجه آنها است. جزییات قرارگیری مودیان در گروه های  یک و دو به شرح ذیل می باشد:

مودی مالیاتی

صاحبان مشاغل و حرفی که؛

  • درآمد ابرازی (فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمات) بر اساس اظهارنامه مالیاتی عملکرد دو سال قبل (اظهارنامه تسلیمی خردادماه هر سال مبنای تعیین گروه بندی سال بعد از تسلیم اظهارنامه عملکرد می باشد. به عنوان مثال مبلغ فروش و سایر درآمدهای ابرازی مندرج در اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ مبنای گروه بندی سال ۱۳۹۹ می باشد) یا،
  • آخرین درآمد قطعی شده (فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمت) آنها

بیش از مبلغ ۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد (مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مودی یا نماینده قانونی وی) از ابتدای سال ۱۴۰۰ به عنوان مودی گروه اول شغلی معرفی شده اند.

 

صاحبان مشاغل و حرفی که؛

  • درآمد ابرازی (فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمات ) دو سال قبل آنها و یا،
  • آخرین درآمد قطعی شده آنها ( فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمت)

بیش از ۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و مساوی یا کمتر از ۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد (مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مودی یا نماینده قانونی وی) به عنوان مودی گروه دوم شغلی محسوب شده و از ابتدای سال ۱۴۰۰ مکلف به انجام تکالیف مقرر موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *