گروه های مالیاتی اشخاص حقیقی در قانون مالیاتهای مستقیم

بازگشت به نوشته‌ها

گروه های مالیاتی اشخاص حقیقی در قانون مالیاتهای مستقیم

در قانون مالياتهاي مستقيم، باب اول و دوم اشخاص مشمول مالیات و اشخاصی که مشمول نیستند ذکر شده است. پس از مرور این دو باب قانونی در ادامه گروه های اول و دوم مالیاتی اشخاص حقیقی را در این مقاله بررسی می کنیم:

مواد 1 و 2 قانون مالیات های مستقیم

1.ماده یک- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

 • کلیة مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.
 • هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
 • هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

2.ماده دو – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:

 • وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی;
 • دستگاه­هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود.
 • شهرداری‌ ها و دهیاری ها

تبصره: اعمال این ماده از زمان تاسیس دهیاری های کشور می باشد.مالیات هایی که قبل از لازم الاجراشدن این قانون به دهیاری ها تعلق گرفته و اخذ شد.

گروه مالیاتی اشخاص حقیقیگروه های مالیاتی اشخاص حقیقی در قانون مالیات های مستقیم:

گروه اول:

1.از لحاظ نوع فعالیت:

 • دارندگان کارت بازرگانی
 • صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن
 • صاحبان هتل های 3 ستاره به بالا
 • صاحبان بیمارستان ها، زایشگاهها، کلینیک های تخصصی
 • صاحبان مشاغل صرافی
 • فروشگاه های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از سازمانهای ذیربط

2.از لحاظ حجم فعالیت:

مجموع فروش کالا و خدمات سال قبل و یا دو برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده سال قبل آنها (از سال 91 به بعد) هر کدام بیشتر از سی میلیارد ریال باشد.

تبصره:با کمی تأمل میتوان گفت که علاوه بر کسب و کارهایی که نام برده شد، کسانیکه درآمد بالای 3 میلیارد تومان در یکسال داشته اند در گروه اول قرار میگیرند.

اطلاعات مورد نیاز مشاغل گروه اول در اظهارنامه مالیاتی:

 • اطلاعات هویتی و مکانی
 • مجوزهای فعالیت
 • درآمدهای مشمول مالیات/بخشودگی ها
 • ترازنامه
 • اطلاعات شخصی شرکاء
 • حسابهای بانکی
 • جدول گردش مواد
 • صورت واردات و صادرات

لازم به ذکر است گروه اول اشخاص حقیقی ملزم به نگهداری و تحریر دفاتر قانونی (روزنامه و کل) می باشند.

 

گروه دوم:

افرادی که فروش کالا و خدمات سال قبل و یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده سال قبل آنها (از سال 91 به بعد) هر کدام بیشتر از ده میلیارد ريال و تا مبلغ سی میلیارد ريال باشد.

اطلاعات مورد نیاز مشاغل گروه دوم در اظهارنامه مالیاتی:

 • اطلاعات هویتی و مکانی
 • مجوزهای فعالیت
 • درآمد مشمول مالیات/بخشودگی های مالیات
 • جدول گردش مواد
 • صورت درآمد و هزینه
 • اطلاعات اموال و دارایی ها
 • اطلاعات شخصی شرکاء
 • حسابهای بانکی

لازم به ذکراست گروه دوم نیازی به نگهداری و تحریر دفاتر قانونی (روزنامه و کل) ندارند و باید صورت ریز درآمدها و هزینه های خود را در فرمتهای مخصوص تنظیم نمایند.

گروه سوم:

اشخاص و یا صاحبان بنگاههایی که در دو گروه اول و دوم جایی ندارند و درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات آنان در سال کمتر از یک میلیارد تومان میباشند مشمول گروه سوم هستند.

فراموش نشود که هر سه گروه مالیاتی مشاغل ملزم به تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و ارسال آن به سازمان امور مالیاتی در مهلت مقرر (پایان خرداد) می باشند.

بازگشت به نوشته‌ها