تگ - پرونده مالیاتی

مارس 2021

تراکنش های بانکی قابل حسابرسی در پرونده های مالیاتی چه مبلغی است؟

قابل توجه همه ی مودیان حقیقی از جمله مودیان حقیقی که پرونده مالیاتی آنان در راستای تراکنش های بانکی در جریان رسیدگی و قطعیت می باشد:◾️توجه به بند ۱۰ بخشنامه مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در رابطه با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی [...]