تگ - فرابورس

نوامبر 2020

افزايش سرمايه شرکت‌هاي پذيرفته شده بورس

قانون افزايش سرماية و دستورالعمل اجرایی شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران يا فرابورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق تقدمبر روی هر عکس کلیک کنید تا متن بخشنامه را مطالعه فرمایید: