توقف اجرای وصول مالیات قطعی چگونه امکان پذیر است؟

توقف اجرای وصول مالیات قطعی چگونه امکان پذیر است؟

راه هایی که می تواند منجر به توقف در عملیات اجرایی وصول مالیات قطعی شده شود:

  • صدور دستور موقت توقف ادامه عملیات اجرایی توسط شعب دیوان عدالت اداری در راستای شکایت مودی به آرای صادره از کمیسیون
  • فوت مودی در حین عملیات اجرایی یا محجورشدن مودی (عملیات اجرایی تا زمان معین شدن ورثه قانونی در مورد متوفی و یا نصب قیم در مورد محجور متوقف می گردد)
  • نقض رای هیات حل اختلاف مالیاتی توسط دادنامه صادره دردیوان عدالت اداری و یا مراجع قضایی ذیصلاح
  • نقض رای هیات حل اختلاف مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی
  • نقض رای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر توقف عملیات اجرایی
  • پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی توسط مودی

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *