قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

بازگشت به نوشته‌ها

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

طبق «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» کلیه اشخاص مشمول ثبت نام و نصب سامانه های فروشگاهی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند. مشمولین علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. در این مطلب ابتدا به برخی تعاریف و اصطلاحات این قانون پرداخته و سپس به بررسی برخی تکالیف مودیان مشمول می پردازیم.

در لینک مقابل جزییات تمام قوانین مربوط به سامانه مذکور در دسترس می باشد : قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

قانون پایانه های فروشگاهیپایانه فروشگاهی: رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی(pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدورصورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد. انواع پایانه فروشگاهی نام برده شود از قبیل: صندوق فروش، ترازو دیجیتال، نرم افزارهای فروش، نرم افزارهای کاربردی روی گوشی های هوشمند، سامانه های فروش یکپارچه.

سامانه مودیان: سامانه‌ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مؤدی، کارپوشه ویژه‌ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان منحصراً از طریق آن کارپوشه انجام می‌شود. مؤدیان می‌توانند با استفاده از هرگونه سخت‌افزار یا نرم‌افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه‌های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مؤدیان متصل شوند. مرجع نهائي ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مؤدیان می باشد.
حافظه مالیاتی: نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب‌های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مؤدیان مورد استفاده قرار می‌گیرد. حافظه مالیاتی میتواند به شکل سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری باشد. حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان، توسط مؤدی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد. شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان اختصاص داده می‌شود.
صورتحساب الکترونیکی: صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می‌شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام می‌شود. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می ‌شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.

برابر مصوبه ۲۴/ ۱/ ۱۴۰۰ هیات وزیران، باستناد تبصره ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، فعالان اقتصادی زیر الزامی به ثبت نام در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی در سال ۱۴۰۰ ندارند:

🔸۱ . اشخاص حقیقی مشمول ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم

🔸۲ . اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۴۲ قانون مالیات های مستقیم

🔸۳ . صاحبان مشاغل ( اشخاص حقیقی ) گروه سوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که صرفا فروشنده و ارائه کننده کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب ۱۳۸۷ – می باشند.

توجه اینکه : مشاغل و حرفی که مشمول فراخوان شماره ۳۱۰۹۲ مورخ ۱/ ۷/ ۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم [ ۱۵ گروه شغلی ] و جزء ۲ بند ح تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور [ کلیه صاحبان حرف و مشاعل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی – شاغلین در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده ] شده اند ، مشمول تبصره ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان – مصوب ۱۳۹۸ – نمی شوند. [ یعنی مکلف به ثبت نام خواهند بود ]

بازگشت به نوشته‌ها