ضرایب مالیاتی مشاغل مرتبط با محصولات معدني،مصالح ساختماني و فرآورده هاي صنایع شيميایي، نفتي

بازگشت به نوشته‌ها

ضرایب مالیاتی مشاغل مرتبط با محصولات معدني،مصالح ساختماني و فرآورده هاي صنایع شيميایي، نفتي

در مطالب پیشین روال محاسبه مالیات و ضرایب مالیاتی توضیح داده شد که برای مطالعه می توانید به این لینک مراجعه فرمایید. همچنین عنوان شد که ضرایب براساس استاندارد سازمان امور مالیاتی براساس دو تقسیم بندی کلی تولیدکننده، خرید و فروش کالا و یا انجام دادن خدمات تعیین می گردد. در این مطلب و مطالب آتی، ضرایب مالیاتی را براساس مشاغل و دقیقا با تقسیم بندی سازمان امور مالیاتی بررسی می کنیم.

ضرایب مالیاتی مصالح ساختمانیبرای یافتن ضریب مالیاتی شغل خود، ابتدا بایستی تعیین کنید که در کدامیک از دو دسته خرید، فروش و یا خدمات قرار دارید؟ به عنوان مثال در این مطلب ضرایب مالیاتی تولید، خرید و فروش کالای مشاغل مرتبط با حیوانات و محصولات حیوانی، نباتات و صنایع غذایی را در نظر بگیرید: شما جز کدام دسته تولید کننده، عمده فروش، واردکننده و یا خرده فروش هستید؟ ضریب مربوطه را می توانید از جداول زیر استخراج نمایید.

ضرایب مالیاتی اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل كه به توليد، خرید و فروش كالا اشتغال دارند: ( لطفا برای مشاهده کامل، روی هر تصویر کلیک نمایید)

1.حيوانات زنده، محصولات حيواني و فعاليتهاي وابسته

2.محصولات نباتي، صنایع غذایي و فعاليتهاي وابسته

3.محصولات معدني و مصالح ساختماني و فعاليتهاي وابسته

4.فرآوردههاي صنایع شيميایي، نفتي، دارویي، طبي، بهداشتي، آرایشي و فعاليتهاي وابسته

5.ادامه مطالب آتی..

 

بازگشت به نوشته‌ها