مقالات

جولای 2021

مراحل اعتراض به برگه تشخیص مالیاتی

در این مطلب قصد داریم نحوه اعتراض به برگه تشخیص مالیاتی را بررسی کنیم، ابتدا مالیات های ابزاری و قطعی را شناخته و سپس به ذکر مراحل خواهیم پرداخت. توجه به نکته ذیل بابت اعتراض به رای صادره ضروری است:"بعد از رأی هیأت تجدید نظر، مودی 2ماه فرصت برای [...]

اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی کارنامه عملکرد مالی شخص حقیقی یا حقوقی مشمول پرداخت مالیات را مشخص می کند و در آن، رویدادهای مالی به ترتیب وقوع، مستند بر مدارک و ادله قانونی، درج شده است. گزارشی که شرکت ها و یا اشخاص حقیقی بصورت سالیانه جهت محاسبه مالیات بر در آمد [...]

بستن حساب های دایمی و موقت

بستن حساب به معنی صفر کردن مانده هر حساب می باشد. این کار با بستانکار کردن مانده نهایی حساب­­های دارای مانده بدهکار و یا بدهکار کردن مانده نهایی حساب­های دارای مانده بستانکار طی اسناد حسابداری انجام می شود. حسابها را از نظر انتقال یا عدم انتقال مانده آنها به [...]

محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش

ارزش افزوده به زبان ساده عبارت است از ارزشی که در هر مرحله از تولید بر یک کالا افزوده می شود. مثلا در فرایند تبدیل درخت به تخته و تخته به مبل و صندلی در هر مرحله بر قیمت کالای تولید شده افزوده می شود که به آن ارزش [...]

ارزش منصفانه وحسابداری آن

ارزش منصفانه و حسابداری آنارزش منصفانه ( متعارف ) مبلغی است که خریدار و فروشنده ای مطلع و مایل می توانند در معامله ای حقوقی و در شرایط عادی، یک دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله کنند.حسابداری ارزش منصفانه روش گزارشگری مالی می باشد که شرکت [...]

حسابداری موجودی کالا

جهت ثبت حساب موجودی در حسابداری 2 روش ذیل وجود دارد.روش ادواری موجودی کالا روش دائمی موجودی کالا روش دائمی موجودی کالا:موجودی کالا در هر فرآیند خرید و فروش بدهکار و بستانکار میشود و بها و مقدار آن در حساب موجودی ثبت می گردد. در حساب موجودی کالا در [...]

گروه های مالیاتی اشخاص حقیقی در قانون مالیاتهای مستقیم

در قانون مالياتهاي مستقيم، باب اول و دوم اشخاص مشمول مالیات و اشخاصی که مشمول نیستند ذکر شده است. پس از مرور این دو باب قانونی در ادامه گروه های اول و دوم مالیاتی اشخاص حقیقی را در این مقاله بررسی می کنیم:مواد 1 و 2 قانون مالیات های [...]

تهیه، تنظیم و ثبت اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

ارزش افزوده به ارزشی که در فرایند تولید به ارزش کالاهای واسطه‌ای افزوده می‌شود، ارزش افزوده گویند. این مفهوم به فرایند تولید مربوط است و نه به کالای خاص. تفاوت ارزش افزوده با سود سود عبارتست از فروش خالص منهای هزینه ها که به مدیریت تعلق دارد. ارزش افزوده برابر است با [...]

مالیات تراکنش های بانکی اشخاص

مالیات تراکنش های بانکی اشخاص با توجه به ابلاغیه مهم مورخ ۵/ ۲/ ۱۴۰۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، چگونه محاسبه می گردد؟تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۴ با جمع گردش بستانکار بررسی و پالایش شده کمتر از ۵ میلیارد تومان که تاکنون مورد رسیدگی واقع نشده است [...]

چگونگی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ با توجه به ﻣﺎﺩﻩ ۱۲۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ:‏« ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﻤﻌﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﺩﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ [...]