مقالات

ژوئن 2021

اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی کارنامه عملکرد مالی شخص حقیقی یا حقوقی مشمول پرداخت مالیات را مشخص می کند و در آن، رویدادهای مالی به ترتیب وقوع، مستند بر مدارک و ادله قانونی، درج شده است. گزارشی که شرکت ها و یا اشخاص حقیقی بصورت سالیانه جهت محاسبه مالیات بر در آمد [...]

بستن حساب های دایمی و موقت

بستن حساب به معنی صفر کردن مانده هر حساب می باشد. این کار با بستانکار کردن مانده نهایی حساب­­های دارای مانده بدهکار و یا بدهکار کردن مانده نهایی حساب­های دارای مانده بستانکار طی اسناد حسابداری انجام می شود. حسابها را از نظر انتقال یا عدم انتقال مانده آنها به [...]

محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش

ارزش افزوده به زبان ساده عبارت است از ارزشی که در هر مرحله از تولید بر یک کالا افزوده می شود. مثلا در فرایند تبدیل درخت به تخته و تخته به مبل و صندلی در هر مرحله بر قیمت کالای تولید شده افزوده می شود که به آن ارزش [...]

ارزش منصفانه وحسابداری آن

ارزش منصفانه و حسابداری آنارزش منصفانه ( متعارف ) مبلغی است که خریدار و فروشنده ای مطلع و مایل می توانند در معامله ای حقوقی و در شرایط عادی، یک دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله کنند.حسابداری ارزش منصفانه روش گزارشگری مالی می باشد که شرکت [...]

حسابداری موجودی کالا

جهت ثبت حساب موجودی در حسابداری 2 روش ذیل وجود دارد.روش ادواری موجودی کالا روش دائمی موجودی کالا روش دائمی موجودی کالا:موجودی کالا در هر فرآیند خرید و فروش بدهکار و بستانکار میشود و بها و مقدار آن در حساب موجودی ثبت می گردد. در حساب موجودی کالا در [...]

گروه های مالیاتی اشخاص حقیقی در قانون مالیاتهای مستقیم

در قانون مالياتهاي مستقيم، باب اول و دوم اشخاص مشمول مالیات و اشخاصی که مشمول نیستند ذکر شده است. پس از مرور این دو باب قانونی در ادامه گروه های اول و دوم مالیاتی اشخاص حقیقی را در این مقاله بررسی می کنیم:مواد 1 و 2 قانون مالیات های [...]

مالیات بر ارزش افزوده و جرائم آن

ارزش افزوده به ارزشی که در فرایند تولید به ارزش کالاهای واسطه‌ای افزوده می‌شود، ارزش افزوده گویند. این مفهوم به فرایند تولید مربوط است و نه به کالای خاص. تفاوت ارزش افزوده با سود سود عبارتست از فروش خالص منهای هزینه ها که به مدیریت تعلق دارد. ارزش افزوده برابر است با [...]

مالیات تراکنش های بانکی اشخاص

مالیات تراکنش های بانکی اشخاص با توجه به ابلاغیه مهم مورخ ۵/ ۲/ ۱۴۰۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، چگونه محاسبه می گردد؟تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۴ با جمع گردش بستانکار بررسی و پالایش شده کمتر از ۵ میلیارد تومان که تاکنون مورد رسیدگی واقع نشده است [...]

چگونگی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ با توجه به ﻣﺎﺩﻩ ۱۲۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ:‏« ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﻤﻌﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﺩﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ [...]

مالیات غیرعادلانه چیست؟

مفاهیمی از "مالیات غیرعادلانه" در ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم؛به دلیل وجود هر یک از این موارد می توانید اعتراض تان را نزد هیات موضوع ماده یادشده مطرح و تقاضای صدور حکم عادلانه را داشته باشید: محرومیت از تسهیلات،تشویق ها،معافیت ها، تخفیفات و بخشودگی های مالیاتی پیروی [...]