مشاوره مالیاتی

مشاوره مالیاتی

مشاوره مالیاتی

مشاور مالیاتی ،فردی است با تجربه در امور مالی و حسابداری که دارای شناخت عمیق تری از حقوق مالیاتی می باشد.

مشاور مالیاتی باید بداند به دنبال مسیر درست برای حل امور مالی شرکت باشد .مشاور مالیاتی باید بر مسائل مالی شرکت نظارت داشته و برای همین باید از قانونی بودن آنها مطمئن شود.

null
null

ارائه رویه مناسب مالی جهت جلوگیری از جرائم مالیاتی و قانونی
null
null

نظارت بر کلیه کارهای مالی و حسابداری شرکت که بار مالیاتی داشته باشد
null
null

مشاوره مالیاتی در خصوص معافیت های مالیاتی
null
null

مشاوره در خصوص حسابرسی مالی و مالیاتی
null
null

مشاوره در تهیه اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده
null
null

مشاوره در تهیه اظهار نامه مالیات بر عملکرد
null
null

مشاوره در تهیه گزارشات خرید و فروش فصلی
null
null

تجزیه و تحلیل گزارشات مالی
null
null

ایجاد و اجرای سیستم کدینگ حساب ها برای شرکت های تولیدی ،بازرگانی، خدماتی ، پیمانکاری و غیره

null
null

تهیه لوایح دفاعیه و شرکت در جلسات و هیات های مختلف مالیاتی

null
null

اعتراض به ارای صادره و تهیه لوایح جهت ارائه به دیوان عدالت اداری

مشاوره مالیاتی

ارائه رویه مناسب مالی جهت جلوگیری از جرائم مالیاتی و قانونی

نظارت بر کلیه کارهای مالی و حسابداری شرکت که بار مالیاتی داشته باشد

مشاوره مالیاتی در خصوص معافیت های مالیاتی

مشاوره در خصوص حسابرسی مالی و مالیاتی

مشاوره در تهیه اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

مشاوره در تهیه اظهار نامه مالیات بر عملکرد

مشاوره در تهیه گزارشات خرید و فروش فصلی

مشاوره و راهنمایی در ثبت نام مودی در سایت سازمان امور مالیاتی کشور در موارد مختلف

تجزیه و تحلیل گزارشات مالی

تهیه لوایح دفاعیه و شرکت در جلسات و هیات های مختلف مالیاتی از جمله :

  1. بند 3 ماده 97 ق م م
  2. ماده 216 مکرر ق م م
  3. ماده 251 ق م م
  4. ماده 251 مکرر ق م م

اعتراض به ارای صادره و تهیه لوایح جهت ارائه به دیوان عدالت اداری