مشاوره مالیاتی

مشاوره مالیاتی

مشاوره مالیاتی

مشاور مالیاتی ،فردی است با تجربه در امور مالی و حسابداری که دارای شناخت عمیق تری از حقوق مالیاتی می باشد. مشاور مالیاتی باید به دنبال مسیر درست برای حل امور مالی شرکت باشد. مشاور مالیاتی باید بر مسائل مالی شرکت نظارت داشته و برای همین باید از قانونی بودن آنها مطمئن شود.

مشاوره مالیاتی رایگان

مشاوره مالیاتی

برخی امور ارائه شده در زمینه مشاوره مالیاتی توسط شرکت حساب اندیش ایرانیان :
 1. ارائه رویه مناسب مالی جهت جلوگیری از جرائم مالیاتی و قانونی
 2. نظارت بر کلیه کارهای مالی و حسابداری شرکت که بار مالیاتی داشته باشد
 3. مشاوره مالیاتی در خصوص معافیت های مالیاتی
 4. مشاوره در خصوص حسابرسی مالی و مالیاتی
 5. مشاوره در تهیه اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده
 6. مشاوره در تهیه اظهار نامه مالیات بر عملکرد
 7. مشاوره در تهیه گزارشات خرید و فروش فصلی
 8. مشاوره و راهنمایی در ثبت نام مودی در سایت سازمان امور مالیاتی کشور در موارد مختلف
 9. تجزیه و تحلیل گزارشات مالی
 10. تهیه لوایح دفاعیه و شرکت در جلسات و هیات های مختلف مالیاتی از جمله :
 • بند 3 ماده 97 ق م م
 • ماده 216 مکرر ق م م

بیشتر مطالعه کنید : متن کامل ماده 216 و مراحل اعتراض به برگه تشخیص مالیاتی

 • ماده 251 ق م م

بیشتر مطالعه کنید : متن کامل ماده 251 و مراحل اعتراض به برگه تشخیص مالیاتی

 • ماده 251 مکرر ق م م

بیشتر مطالعه کنید : متن کامل ماده 251  مکرر و مراحل اعتراض به برگه تشخیص مالیاتی

 • اعتراض به ارای صادره و تهیه لوایح جهت ارائه به دیوان عدالت اداری