درباره ما

درباره ما

شرکت حسابداری حساب اندیش ایرانیان

حساب اندیش ایرانیان

درباره ما

شرکت حساب اندیش ایرانیان با آرمان ارائه خدمات مالي در کشور جمهوري اسلامي ايران با ترکيب تجربه ، دانش ، فناوري و نيروي جواني ضمن بالا بردن سرعت ارائه گزارشات ، افزايش قابليت اتکا و کاربردي تر شدن اطلاعات مالي و حسابداري، براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي که نياز به اطلاعات مالي داشته و به دنبال حفظ ، اصلاح و پيشرفت کار خود هستند تاسيس گرديد.

از جمله رسالت هاي اين شرکت :

بهبود کيفيت (قابليت اتکا ،کاربردي بودن و سرعت عمل ) در ارئه خدمات مالي و حسابداري براي افزايش بهره وري هر چه بيشتر مشتريان / ايجاد حس خوب برنده بودن براي مشتريان ، پرسنل ، تامين کنندگان و سهامداران شرکت / ايجاد کار آفريني براي جوانان ساعي و با استعداد کشور

و از اصول و ارزش هاي آن :

رضايت مندي مشتريان و پرسنل شرکت / استفاده از آخرین دستاوردهای حسابداری / رعايت اصول و استاندارهاي علمي / صداقت در گفتار و کردار / تعهد در کار / رعايت احترام متقابل قابل به ذکر مي باشند.

امید است با اتکا به تجربیات مدیران حساب اندیش ایرانیان، بتوانید از خدمات ارزنده این مجموعه به نحو مطلوب در توسعه کسب و کار خود بهره مند شوید.

درباره ما

شرکت حساب اندیش ایرانیان با آرمان ارائه خدمات مالي در کشور جمهوري اسلامي ايران با ترکيب تجربه ، دانش ، فناوري و نيروي جواني ضمن بالا بردن سرعت ارائه گزارشات ، افزايش قابليت اتکا و کاربردي تر شدن اطلاعات مالي و حسابداري، براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي که نياز به اطلاعات مالي داشته و به دنبال حفظ ، اصلاح و پيشرفت کار خود هستند تاسيس گرديد.

از جمله رسالت هاي اين شرکت :

بهبود کيفيت (قابليت اتکا ،کاربردي بودن و سرعت عمل ) در ارئه خدمات مالي و حسابداري براي افزايش بهره وري هر چه بيشتر مشتريان / ايجاد حس خوب برنده بودن براي مشتريان ، پرسنل ، تامين کنندگان و سهامداران شرکت / ايجاد کار آفريني براي جوانان ساعي و با استعداد کشور

و از اصول و ارزش هاي آن :

رضايت مندي مشتريان و پرسنل شرکت / استفاده از فناوري هاي روز دنيا / رعايت اصول و استاندارهاي علمي / صداقت در گفتار و کردار / تعهد در کار / رعايت احترام متقابل قابل به ذکر مي باشند.

امید است با اتکا به تجربیات مدیران حساب اندیش ایرانیان، بتوانید از خدمات ارزنده این مجموعه به نحو مطلوب در توسعه کسب و کار خود بهره مند شوید.