خدمات مالی

خدمات مالی

خدمات مالی

قوانين حاکم بر کسب کار در مسیر رسيدن به استانداردهاي روز دنيا، در سال هاي اخير پيشرفتهایی داشته است و آگاه بودن صاحبان کسب و کار با قوانين تاثير گذار به روی فعاليت هاي مالي آنها، حائز اهمیت است.

به همین رو، شرکت حساب اندیش ایرانیان تلاش می کند با استفاده از کمک و تجارب متخصصين مجرب در زمينه های اصول حسابداري و حسابرسی ،قوانين کار، قوانين تامين اجتماعي و قانون مالیات های مستقیم، خدماتی راهگشا، در قالب مشاوره های قانوني در حوزه های مالي به شما کاربران محترم، ارائه دهد.

null
null

حسابرسی داخلی

null
null

اعزام نیروی حسابداری متخصص در تمامی سطوح به صورت تمام وقت و یا پاره وقت

null
null

انجام کلیه امور حسابداری و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی

null
null

انجام امور اصلاح حساب ها و رفع مغایر و بستن حساب ها

null
null

تهیه گزارشات مالی جهت ارائه به بانک ها و سایر موسسات مالی و پولی

null
null

تهیه گزارشات مالی جهت ارائه به مدیران و صاحبان سهام

null
null

تهیه صورت های مالی و تلفیقی به همراه یادداشت های پیوست

null
null

تبدیل و انتقال سیستم های مالی دستی و سنتی به سیستم های مکانیزه مالی

null
null

ایجاد و اجرای سیستم کدینگ حساب ها برای شرکت های تولیدی ،بازرگانی، خدماتی ، پیمانکاری و غیره

null
null

تهیه پلن مالی و دستورالعمل های مالی و کنترل داخلی و بهینه سازی سیستم مالی

null
null

مشاوره و راهنمایی در خرید سیستم های حسابداری ، انبار ،حقوق ،خزانه داری و قیمت تمام شده

null
null

طراحی و پیاده سازی سیستم های انبار و انبار داری

null
null

تهیه قیمت تمام شده کالای ساخته شده شرکت های تولیدی و جداول مصرفی مواد و سربار تولید و غیره

خدمات مالی

اعزام نیروی حسابداری متخصص در تمامی سطوح به صورت تمام وقت و یا پاره وقت

انجام کلیه امور حسابداری و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی

انجام امور اصلاح حساب ها و رفع مغایر و بستن حساب ها

تهیه گزارشات مالی جهت ارائه به بانک ها و سایر موسسات مالی و پولی

تهیه گزارشات مالی جهت ارائه به مدیران و صاحبان سهام

تهیه صورت های مالی و تلفیقی به همراه یادداشت های پیوست

تبدیل و انتقال سیستم های مالی دستی و سنتی به سیستم های مکانیزه مالی

ایجاد و اجرای سیستم کدینگ حساب ها برای شرکت های تولیدی ،بازرگانی، خدماتی ، پیمانکاری و غیره

تهیه پلن مالی و دستورالعمل های مالی و کنترل داخلی و بهینه سازی سیستم مالی

مشاوره و راهنمایی در خرید سیستم های حسابداری ، انبار ،حقوق ،خزانه داری و قیمت تمام شده

طراحی و پیاده سازی سیستم های انبار و انبار داری

حسابرسی داخلی

تهیه قیمت تمام شده کالای ساخته شده شرکت های تولیدی و جداول مصرفی مواد و سربار تولید و غیره